Monthly Archives: February 2009

tula mula sa isang magdaragat ng pag-ibig

para kay r.e.v.

Sa Ganito Kita Maaalaala
Ni Reuel Molina Aguila

Laging kitang mahahantungan
Sa mga dating lugar
Na kilala ng aking puso:

Sa parehong hintayan ng bus at tawiran
Sa mga kapehan, tambayan at tagayan
Ng ating mga halakhak;

Sa mga awit na sabay nating pinakinggan
Sa isawan at pisbolan,at paglalakad
Kapag kulang ang baong winaldas;

Sa iisang upuang kita’y kinandong
Sa iisang payong na pinagsukuban
Ng isinantabing pagkakahiyaan;

Sa bawat ginituang tag-araw
Sa tag-ulang nagtatampisaw
Ang aking diwa sa iyong halik.

Lagi kitang mahahantungan
Sa bawat maningning at masaya
Ganoon kita laging maaalaala.

Matatagpuan kita sa bukang-liwayway
At sa gabing nakatingala ako sa buwan
Ikaw pa rin ang masasayang karanasan.

Mahahantungan kita sa mga saglit
Ng pag-iisa, wala ka ma’y lagi kang kasama.